23 grudnia 2008

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu składania odwołań do konkursów przedmiotowych

W związku z ogłoszeniem w trakcie przerwy świątecznej wyników eliminacji konkursów:

  • języka niemieckiego,
  • języka angielskiego,
  • fizyki
  • matematyki

informujmy, że przedłużony zostaje do dnia 12 stycznia 2009 r. termin składania odwołań od wyników ww. konkursów.