11 czerwca 2021

„Świętokrzyska Akademia Edukacji Zdalnej” – rekrutacja

Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Dyrekcja Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach serdecznie zapraszają nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych do udziału w przedsięwzięciu grantowym „Świętokrzyska Akademia Edukacji Zdalnej”. Przedsięwzięcie grantowe realizowane jest w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedsięwzięcie grantowe kierowane jest do nauczycieli pragnących uporządkować i udoskonalić swoje umiejętności w zakresie organizacji i prowadzenia zdalnej edukacji w przedszkolach i szkołach województwa świętokrzyskiego oraz wykorzystania doświadczeń wyniesionych po zdalnym nauczaniu w okresie pandemii w prowadzeniu stacjonarnych zajęć z uczniami.

Więcej informacji oraz rekrutacja na stronie: https://www.scdn.pl/projekty/projekty-krajowe/755-swietokrzyska-akademia-edukacji-zdalnej-rekrutacja

Liczba miejsc na szkolenia jest ograniczona.

W przypadku pytań należy kontaktować się ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, tel. 41 362 45 48 wew. 143.