14 czerwca 2021

Informacja dla nauczycieli w sprawie składania dokumentacji o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się terminem (do 30 czerwca br.) składania wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego informuję, że wnioski wraz z niezbędną dokumentacją należy dostarczyć, w teczce wiązanej z dopiskiem „awans zawodowy”, do skrzynki podawczej w siedzibie Kuratorium Oświaty w Kielcach – Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30 lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (liczy się data stempla pocztowego), z dopiskiem „awans zawodowy”, na adres:

Powiat Miejsce składania
dokumentów
Adres urzędu lub oddziału
miasto Kielce
oraz powiat: kielecki i konecki
Świętokrzyski Urząd
Wojewódzki – Kuratorium
Oświaty w Kielcach
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3
Kuratorium Oświaty w Kielcach
tel. 41 342 18 49
buski i kazimierski Oddział w Busku-Zdroju 28-100 Busko-Zdrój,
ul. Różana 2
tel. 41 350 18 57
jędrzejowski i pińczowski Oddział w Jędrzejowie 28-300 Jędrzejów,
ul. Armii Krajowej 9
tel. 41 386 18 15
ostrowiecki i opatowski Oddział w Ostrowcu
Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
ul. Iłżecka 37
tel.41 343 38 53
sandomierski Oddział w Sandomierzu 27-600 Sandomierz,
ul. Mickiewicza 39
tel. 505 541 532; 15 832 04 54
starachowicki Oddział w Starachowicach 27-200 Starachowice,
ul. Rogowskiego 14
tel. 509 475 108
skarżyski Oddział w Starachowicach
z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
26-100 Skarżysko-Kamienna,
ul. Plac Floriański 1, pok. 308
tel. 41 395 30 62
staszowski Oddział w Staszowie 28-200 Staszów, ul. 11 Listopada 3
tel. 15 864 19 00
włoszczowski Oddział we Włoszczowie 29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 10
tel. 519 407 844