10 czerwca 2021

Informacja nt. placówek pracujących wg zasad pedagogiki Montessori

Szanowni Państwo
Dyrektorzy przedszkoli i szkół
w województwie świętokrzyskim

W związku z planowanymi przez Instytut Pedagogiki UMCS w Lublinie badaniami nad ilością i jakością placówek realizujących w Polsce elementy lub całościową koncepcję kształcenia wg założeń pedagogiki Marii Montessori, proszę o wypełnienie formularza dotyczącego realizacji tej formy nauczania. Formularz wypełniają tylko placówki pracujące wg zasad pedagogiki Montessori – zarówno jako całość czy też oddział/ oddziały w placówce.

Link do formularza: ankieta