9 czerwca 2021

Lekcja:Enter „Cyfrowe Lubuskie i Świętokrzyskie III edycja”

CEN Potest zaprasza szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do bezpłatnego udziału w projekcie grantowym „Cyfrowe Lubuskie i Świętokrzyskie III edycja” realizowanym w ramach projektu „Lekcja:Enter”. Jako wynik konkursu ogłoszonego przez Polskę Cyfrową, projekt jest rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki – https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcja-enter–wez-udzial-w-wyjatkowym-projekcie-cyfrowym

Szkolenia mają na celu ułatwienie nauczycielom wprowadzenie narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania na lekcjach – stacjonarnych i zdalnych.

W ramach projektu organizator oferuje:
– bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe,
– udział w projekcie rekomendowanym przez MEiN,
– zdalną formę zajęć gwarantującą zachowanie bezpieczeństwa w okresie pandemii,
– aktualną tematykę szkoleń przydatną w nauczaniu zdalnym i stacjonarnym,
– doświadczoną kadrę trenerską, gwarantującą wysoką jakość szkoleń.

Szczegóły znajdują się na stronie https://lekcjaenter.potest.pl/ oraz pod nr. tel. 535 895 835.