9 czerwca 2021

Informacja nt. konsultacji ws. nowego Stypendium Premiera

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
w województwie świętokrzyskim

Serdecznie zapraszamy na organizowane przez Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotra Mazurka we współpracy z Pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech Justyną Orłowską, Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem oraz GovTech Polska konsultacje nowego Stypendium Premiera.

Obecnie Stypendium przeznaczone jest jedynie dla tych uczniów, którzy osiągają najwyższe wyniki w nauce, co należy zmienić. Dzięki konsultacjom uda się pozyskać informacje odnośnie oczekiwań młodych ludzi, tak by stypendium jak najlepiej wspierało ich rozwój.

Podczas wydarzenia będzie możliwość rozmowy i wymiany opinii oraz uczestnicy będą mogli zaproponować nowe rozwiązania Pełnomocnikowi Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotrowi Mazurkowi, oraz Justynie Orłowskiej Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech.

Do wzięcia udziału w wydarzeniu zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, działaczy społecznych, młodych sportowców, artystów, innowatorów i wolontariuszy.

Konsultacje nowego Stypendium Premiera odbędą się 14 czerwca br. od godz. 15:00 w formule online poprzez jedną z platform do wideokonferencji. Link do wydarzenia zostanie przesłany osobom zarejestrowanym na wydarzenie najpóźniej na dzień przed wydarzeniem.

Zapisy na wydarzenie prowadzone są poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod następującym adresem: https://stypendiumpremiera.webankieta.pl/

Ostateczny termin na wypełnienie formularza to 11 czerwca 2021 (piątek) do godz. 12:00.

Na stronie https://www.gov.pl/web/stypendium, znajduje się więcej materiałów dotyczących stypendium.