8 czerwca 2021

Spotkanie informacyjne Regionalnego Punktu Informacyjnego FRSE dla szkół z terenu województwa świętokrzyskiego nt. programu Erasmus+ oraz akredytacji w tym programie – podsumowanie

W dniu 7 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie dla dyrektorów i nauczycieli ze świętokrzyskich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych nt. realizacji programu Erasmus+ w województwie świętokrzyskim oraz możliwości akredytacji w tym programie.

Działanie zostało zorganizowane przez Regionalny Punkt Informacyjny FRSE działający w Kuratorium Oświaty w Kielcach we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. W wideokonferencji wzięło udział 46 osób.

W części teoretycznej webinarium koordynator Regionalnego Punktu Informacyjnego Pan Piotr Zimoch – wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach przedstawił statystyki z realizacji programu Erasmus+ w województwie świętokrzyskim oraz bieżące informacje na temat nowej perspektywy i możliwości projektowych na najbliższe lata. W tej części spotkania omówiono także akredytację w programie Erasmus+. W drugiej części webinaru zaprezentowały się cztery placówki, które realizowały bądź są w trakcie realizacji programu Erasmus+. Były to:

  • – Zespół Szkół Elektrycznych im. Ryszarda Kaczorowskiego w Kielcach, prelegent Pani Bożena Legenc;
  • – Samorządowe Publiczne Przedszkole w Strawczynie, prelegent Pani Dominika Wilk;
  • – Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach, prelegentki Pani Ilona Majchrzyk i Pani Ilona Przybysławska;
  • – Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mąchocicach Kapitulnych, prelegent Pani Honorata Zych.

W czasie swoich prezentacji koordynatorki projektów opowiedziały o swoich działaniach, przedstawiły praktyczne informacje zarówno związane z wnioskowaniem, szukaniem partnerów projektowych, pracą nad rezultatami projektu, realizacją mobilności ale też i podzieliły się refleksjami na temat problemów i sposobów radzenia sobie z nimi zwłaszcza w dobie pandemii.