2 czerwca 2021

Minikongres Młodych Matematyków Polskich w wersji online

Począwszy od 2004, organizowany jest co dwa lata Kongres Młodych Matematyków Polskich. Wydarzenie to cieszyło się dużym zainteresowaniem młodzieży uzdolnionej matematycznie oraz ich nauczycieli. Ze względu na pandemię 8KMMP, planowany na rok 2020, został ostatecznie przełożony na rok 2022.

Chcąc uniknąć pozbawienia pewnych roczników uczniów możliwości uczestniczenia w tych spotkaniach, w bieżącym roku organizowany jest Minikongres Młodych Matematyków Polskich w wersji online.

Wydarzenie to będzie miało miejsce 24 września 2021 roku w godzinach 9:0014:00 i będzie realizowane poprzez platformę ClickMeeting z transmisją na YouTube.

Szczegółowe informacje i możliwość rejestracji od 10 czerwca 2021 na stronie: https://8kmmp.math.uni.lodz.pl/.