1 czerwca 2021

Spotkanie informacyjne dla szkół z terenu województwa świętokrzyskiego nt. Program Erasmus+ w województwie świętokrzyskim. Akredytacja w programie Erasmus+

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek oświatowych
na terenie województwa świętokrzyskiego

Regionalny Punkt Informacyjny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji działający przy Kuratorium Oświaty w Kielcach zaprasza dyrektorów, nauczycieli oraz inne osoby zainteresowane rozwojem edukacji w województwie świętokrzyskim na spotkanie informacyjne nt. programu Erasmus+ w województwie świętokrzyskim oraz akredytacji w programie Erasmus+. W czasie spotkania zostaną zaprezentowane dobre praktyki realizowane przez świętokrzyskie szkoły w ramach programu Erasmus+ oraz zostanie omówiona akredytacja w programie Erasmus+.

Spotkanie on-line odbędzie się w poniedziałek 7 czerwca 2021 r. o godz. 13:00

W celu rejestracji na spotkanie prosimy o uzupełnienie formularza przez osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu – formularz będzie otwarty do 4 czerwca 2021 r. do godz. 14:00. Ilość miejsc jest ograniczona, możliwe wcześniejsze zamknięcie rejestracji. Informacje nt. logowania się na spotkanie zostaną przesłane do zarejestrowanych osób w dniu 7 czerwca 2021 r. w godzinach rannych.

W przypadku pytań proszę o kontakt z wizytatorem:

Pan Piotr Zimoch – e-mail: piotr.zimoch@kuratorium.kielce.pl, tel. 41-3421536