1 czerwca 2021

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w maju 2021 r.

W maju 2021 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach nie przeprowadzali ewaluacji zewnętrznych.