1 czerwca 2021

Spotkanie informacyjne Regionalnego Punktu Informacyjnego FRSE dla szkół z terenu województwa świętokrzyskiego nt. programu eTwinning – podsumowanie

W dniu 31 maja 2021 r. odbyło się spotkanie dla dyrektorów i nauczycieli ze świętokrzyskich szkół nt. realizacji programu eTwinning w województwie świętokrzyskim.

Działanie zostało zorganizowane przez Regionalny Punkt Informacyjny FRSE działający w Kuratorium Oświaty w Kielcach we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. W wideokonferencji wzięło udział 41 osób.

W czasie spotkania zostały omówione praktyczne aspekty organizacji programu eTwinning w szkole lub przedszkolu – tę część spotkania poprowadziła pani Izabela Krzak-Borkowska ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, która także pełni funkcję ambasadora programu eTwinning na województwo świętokrzyskie. Nauczyciele zostali także zapoznani z platformą projektową i jej możliwościami. Pani Anna Głogowska-Frączek (Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali) oraz pan Waldemar Tomala (II Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego w Kielcach), także świętokrzyscy ambasadorzy programu eTwinning, zaprezentowali przykłady dobrych praktyk z zakresu programu, które realizowali w swoich szkołach.