1 czerwca 2021

Informacja nt. funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek od dnia 31 maja 2021 r.

Szanowni Państwo,

dziękując za dotychczas przesyłane dane dotyczące frekwencji uczniów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – uprzejmie proszę o przekazywanie od 31.05.2021 r. wyłącznie informacji dotyczącej zdalnego nauczania za pomocą formularza:

Informacja na temat funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek od 17 maja 2021

Do formularza należy wpisywać informacje dotyczące wprowadzenia kształcenia na odległość lub modelu hybrydowego/mieszanego w: przedszkolach, szkołach podstawowych ogólnodostępnych, szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych, placówkach oraz szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, w których zawieszono w całości działalność lub częściowo (model hybrydowy/mieszany).