1 czerwca 2021

Raport z monitorowania realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez szkoły i poradnie psychologiczno-pedagogiczne w okresie nauki stacjonarnej i zdalnej

Panie/Panowie
Dyrektorzy szkół/placówek
w województwie świętokrzyskim

 

W dniach 10-12 maja 2021 r. na prośbę Ministerstwa Edukacji i Nauki przeprowadzono monitorowanie realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udzielanej przez szkoły i poradnie w województwie świętokrzyskim w okresie nauki stacjonarnej i zdalnej.

Proszę o zapoznanie się z wynikami raportu.

Załączniki

monitorowanie pomoc pp maj 2021 - tabela 1
Data: 2021-06-01, typ pliku: XLSX, rozmiar: 16 KB
monitorowanie pomoc pp maj 2021 - tabela 2
Data: 2021-06-01, typ pliku: XLSX, rozmiar: 12 KB