1 czerwca 2021

Informacja o realizacji monitorowania w miesiącu maju 2021 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania:

L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%)
1 Organizacja kształcenia w branżowej szkole II stopnia.

(BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA)

8 7 87,5%