28 maja 2021

Nabór wniosków o przyznanie nagrody lub stypendium „Talenty Świętokrzyskie”

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego od wielu lat aktywnie wspiera wybitnie uzdolnionych pod względem naukowym i artystycznym uczniów i studentów, m.in. laureatów ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad, konkursów i turniejów. Poprzez finansowe wsparcie aspiracji i dążeń edukacyjnych oraz artystycznych,

Jednym z najważniejszych instrumentów służących wzmacnianiu potencjału dzieci i młodzieży był realizowany do 2020 roku Świętokrzyski Program Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów i Studentów Talenty Świętokrzyskie, w ramach którego corocznie przyznawane były nagrody Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie.

Od roku bieżącego działania te będą kontynuowane, jednak w nieco zmodyfikowanej formule. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego będzie odrębnie:

  • przyznawał nagrody Talenty Świętokrzyskie dla uczniów oraz
  • stypendia Talenty Świętokrzyskie dla studentów.

PRZYZNAWANIE NAGRÓD TALENTY ŚWIĘTOKRZYSKIE DLA UCZNIÓW

Pierwsza z propozycji, adresowana do uczniów, oparta została o uchwałę Nr XXIV/314/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Świętokrzyskiego Programu Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów Talenty Świętokrzyskie.

Zgodnie z najważniejszymi zasadami przyznawania nagród Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie:

  • o przyznanie nagrody Talenty Świętokrzyskie może ubiegać się każdy uczeń od ukończenia 13 roku życia, który ma znaczący dorobek edukacyjny lub artystyczny,
  • nagroda przysługuje tylko raz w czasie wszystkich edycji Programu,

do złożenia wniosku o przyznanie nagrody uprawnione są wyłącznie szkoły publiczne i niepubliczne, instytucje oświaty i kultury, uczelnie wyższe publiczne i niepubliczne, organizacje pozarządowe, realizujące przedsięwzięcia z zakresu rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży, działające w sferze edukacji, nauki i kultury.

Szczegółowe informacje: https://www.swietokrzyskie.pro/nabor-wnioskow-o-przyznanie-nagrody-lub-stypendium-talenty-swietokrzyskie/