28 maja 2021

EUROPEANA – Dziedzictwo kulturowe na wyciągnięcie ręki!

Europeana, będąca Przyjacielem eTwinning, dąży do zapewnienia sektorowi dziedzictwa kulturowego narzędzi wspierających jego cyfrową transformację. Jako członek Sieci Przyjaciół, EUROPEANA gromadzi wiedzę ekspercką i tworzy wspierające transformację cyfrową narzędzia.

Europeana oferuje darmowy dostęp wszystkim osobom zainteresowanym i zafascynowanym dziedzictwem kulturowym. Nieustannie powiększający się katalog internetowy obejmuje obecnie ponad 50 milionów dzieł z 3500 zaangażowanych w projekt instytucji historyczno-kulturowych (bibliotek, muzeów, archiwów i galerii). Materiały są darmowe i ogólnodostępne i umożliwiają zainteresowanym osobom włączenie dziedzictwa kulturowego w edukację, badania, twórczość
i rozrywkę.

Wysiłek Europeany przyczynia się do tworzenia bardziej otwartego, świadomego i kreatywnego społeczeństwa, wychodzi również poza samo gromadzenie i udostępnianie licznych zasobów. Jako Przyjaciel eTwinning, Europeana zawsze stara się udostępniać eTwinnerom narzędzia i wiedzę – jej bogactwo objawia się w umiejętności sprawnego dostosowania do niemal każdego rocznego motywu przewodniego.

Klasa Europeany to jedna ze specjalnych przeznaczonych dla nauczycieli inicjatyw edukacyjnych zapewniających wciągające narzędzia i możliwości rozwijania zdolności dzięki ponad 400 materiałom dydaktycznym, wideo instruktażowym, aplikacjom i grom. W celu przybliżenia dziedzictwa kulturowego młodszym pokoleniom, Europeana organizuje najróżniejsze konkursy, takie jak Transcribathon czy GIF IT UP – konkurs zachęcający do ponownego wykorzystania scyfryzowanych zasobów dziedzictwa kulturowego do tworzenia gifów i do udostępniania ich. Poprzez tego rodzaju działania Europeana wnosi swój wkład w unijny Plan działania w zakresie edukacji cyfrowej na lata 2021-2027, zapewniając różnorodne i przystępne wysokiej jakości materiały cyfrowe.

Chcesz stworzyć własną galerię? Zarejestruj się na portalu Europeana i wyzwól swoją kreatywność!