28 maja 2021

Nabór referatów na Ogólnopolski Kongres o wychowaniu

W dniach 7-9 czerwca 2021 r. odbędzie się Ogólnopolski Kongres Educatio Permanet In Aeternum – Wychowanie Trwa Wiecznie, organizowany przez Kolegium Jagiellońskie i Rzecznika Praw Dziecka przy współudziale Fundacji Życie. Wydarzenie objęte jest patronatem Ministra Edukacji i Nauki dr. hab. Przemysława Czarnka.

Celem Kongresu jest podjęcie debaty w kontekście obecnej sytuacji zachodzących przemian cywilizacyjnych oraz ocena perspektyw skutecznego rozwoju edukacji i wychowania, niezbędnego do odbudowy współczesnego świata.

Trzeci dzień Kongresu będzie spotkaniem praktyków, forum wymiany doświadczeń i dyskusją nad referatami. W związku z powyższym Fundacja Życie zaprasza studentów i doktorantów, społeczników, osoby zajmujące się przedmiotową problematyką: nauczycieli, wychowawców, psychologów, trenerów, instruktorów, organizatorów i animatorów wszelkich form edukacji, szkół, przedszkoli, klubów sportowych i duszpasterstw do czynnego udziału w konferencji naukowej podczas Kongresu.

Proponowane referaty (wystąpienia 15 minutowe) można zgłaszać za pośrednictwem (dane, tytuł, abstrakt): https://www.survio.com/survey/d/ihtis

Termin zgłoszenia referatów: poniedziałek 31 maja do godz. 21.00.

Kongres odbędzie się w całości online, transmitowany będzie zarówno na Facebooku, jak i YouTube. Nagrania z konferencji będą przesłane wszystkim zapisanym.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zaakceptowania i prezentacji jedynie części spośród zgłoszonych referatów. Autorzy najciekawszych referatów, które zostaną wpisane do programu Kongresu, otrzymają nagrody finansowe w wysokości 500 zł. Ponadto w trakcie konferencji organizatorzy, kierując się przesłankami: związku wystąpienia z tematyką konferencji, innowacyjnego opracowania zagadnienia, formą zaprezentowania tematu wyłonią jeden najlepszy referat, który zostanie
szczególnie nagrodzony.

Więcej informacji na profilu fundacji: https://www.facebook.com/FundacjaZycie/