26 maja 2021

ORE: Szkolenie „Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów w świetle nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza doradców metodycznych, specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli konsultantów oraz nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych kształcących młodzież w szkołach ponadpodstawowych do udziału w szkoleniu blended learning: „Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów w świetle nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych”, którzy w
swojej pracy dydaktycznej zainteresowani są tematyką proinnowacyjności.

Szczegóły, zapisy oraz programy szkoleń dostępne na stronie: https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6291