24 maja 2021

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2021 r.” wymienionego w Komunikacie nr 2 z dnia 19 kwietnia  2021 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

Lp. Nazwa organizacji Dotacja otrzymana (w zł)
1. Świętokrzyska Akademia Sportu ul. Piotrkowska 12/1008 25-510 Kielce 35 894
2. Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. J. Pawła II 3, 25-013 Kielce 73 600
3. Fundacja „Nadzieja Rodzinie”, ul. Witosa 4, 26-020 Chmielnik 60 249
4. Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”, ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce 124 203
5. Towarzystwo Przyjaciół Odrowąż, ul. Szkolna 25 Odrowąż 26-220 Stąporków 3 398
6. Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie  27-600 Sandomierz Mściów 100 6 629