20 maja 2021

WF z AWF – zapisy na szkolenia. Ruszyła właściwa rejestracja na szkolenia dla nauczycieli

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie informuje, że na stronie Projektu WF z AWF (www.wfzawf.pl) rozpoczęła się właściwa rejestracja na szkolenia. Po utworzeniu indywidualnego konta nauczyciele uzyskają prawo do właściwej rejestracji wraz z wyborem terminu szkolenia i pobraniem niezbędnych dokumentów, związanych z udziałem w szkoleniu.

Przyjęcie nauczyciela na szkolenie jest związane z przejściem procedury, która składa się z dwóch kroków:

1. Wstępna prerejestracja dokonana na stronie www.wfzawf.pl za pomocą otrzymanych od dyrektorów szkół kodów przynależnych do określonych ośrodków szkoleniowych (dotyczy nauczycieli, którzy nie dokonali jeszcze wstępnej rejestracji, a chcieliby uczestniczyć w projekcie). Kody dyrektorom szkół zostały przekazane przez
Ministerstwo Edukacji i Nauki.
2. Rejestracja właściwa (po obowiązkowej rejestracji wstępnej) na portalu www.wfzawf.pl z wyborem dogodnego terminu szkolenia zaproponowanego przez przynależny Państwu ośrodek szkoleniowy (właściwy AWF).

Instrukcja logowania:

1. Na stronie www.wfzawf.pl w prawym górnym rogu kliknij granatową ikonę obrazującą „ludzika” (obok zielonego przycisku „Zgłoś się”).
2. Jesteś na stronie „Zaloguj się do platformy”:
a) Jeśli jesteś już zgłoszona/y do programu kliknij przycisk „Utwórz konto”, dalej postępuj zgodnie z instrukcją tworzenia konta.
b) Jeśli nie zgłosiłaś/eś się jeszcze do programu zrób to klikając przycisk „Zgłoś się do programu”. Następnie postępuj jak w punkcie a).
3. Na adres e-mail użyty podczas zgłoszenia do programu, zostanie wysłany link do stworzenia konta w portalu oraz do utworzenia hasła.
4. Kliknij w link i stwórz hasło, które musi składać się z małych i dużych liter, cyfry oraz znaków specjalnych.
5. Po zalogowaniu wybierz termin szkolenia, klikając przycisk „Dołącz”.

Aktywne konto na platformie pozwala logować się wielokrotnie, sprawdzić termin, agendę i program szkolenia.

Szkolenia dla nauczycieli z województwa świętokrzyskiego realizowane są przez zespół ekspertów i wykładowców z AWF Kraków.

Każdy chętny nauczyciel wychowania fizycznego ze szkoły podstawowej, ponadpodstawowej i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu. Będzie ono kompleksowe i obejmie zagadnienia dotyczące metod przeciwdziałania skutkom hipokinezji – bezczynności ruchowej, izolacji społecznej czy zdrowotnym, pojawiającym się w związku z pandemią. Podczas warsztatów poruszane będą również kwestie psychologiczne.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Każdy z nauczycieli uczestniczących w szkoleniu otrzyma zwrot poniesionych kosztów związanych z dojazdem do ośrodka szkoleniowego.

Dodatkowe informacje i pytania można kierować bezpośrednio do Biura Projektu AWF Kraków: e-mail: krakow@wfzawf.pl, tel.: 694 528 273 (w godz. 10:00 – 15:00).