19 maja 2021

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – kwiecień 2021 r.

W miesiącu kwietniu 2021 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach nie przeprowadzali kontroli planowych.

W miesiącu kwietniu 2021 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 28 kontroli doraźnych:

Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek

 

1. Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – 1 szkoła podstawowa – 1

 

2. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki –1 przedszkole – 1

 

3. Kontrola związana z procedurą dokonywania cząstkowej oceny pracy dyrektora – 25

 

przedszkole – 2

szkoła podstawowa – 12

szkoła ponadpodstawowa – 9

placówka oświatowa – 2

4. Inne – 2, w tym:

– organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

– rekontrola (sposób realizacji wydanych zaleceń).

przedszkole – 1

szkoła podstawowa – 1

 

 

Podmioty wnioskujące o zarządzenie kontroli doraźnych w szkołach lub placówkach:

Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych Liczba kontroli
Na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od:  
  • rodziców
1
  • innych podmiotów
26
  • na skutek stwierdzenia przez Kuratora Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej
1