18 maja 2021

Podsumowanie telekonferencji Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek „Wsparcie uczniów w powrocie do szkół”

18 maja 2021 roku odbyła się telekonferencja dla dyrektorów szkół i placówek województwa świętokrzyskiego. W spotkaniu uczestniczyli:

  • Kazimierz Mądzik, Świętokrzyski Kurator Oświaty,
  • Katarzyna Nowacka, Świętokrzyski Wicekurator Oświaty,
  • Zbigniew Wojciechowski, Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii,
  • Zdzisława Wielguszewska, Dyrektor Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji.

Spotkanie dotyczyło wsparcia uczniów, młodzieży, nauczycieli i rodziców w pracy po długotrwałym okresie kształcenia na odległość oraz trudną sytuacją pandemiczną.

W tym celu Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z różnymi specjalistami przygotowało programy:

Wytyczne dotyczące rekomendacji dla kadry pedagogicznej szkół i placówek

  • Zorganizowanie spotkania kadry pedagogicznej (niezwłocznie) w celu ustalenia wspólnych działań skierowanych do uczniów i rodziców w celu rozpoznania problemów w sferze emocjonalnej, społecznej, fizycznej dla konkretnych oddziałów.
  • Ustalenie sposobów diagnozowania osiągnięć uczniów ukierunkowanych głównie na zaprojektowanie działań wspomagających, bez nadmiernego stosowania klasycznych sposobów sprawdzania wiedzy i umiejętności.
  • Zaprojektowanie cyklu działań integrujących z uwzględnieniem propozycji zgłaszanych przez uczniów i rodziców, z możliwością włączenia w te działania psychologa, pedagoga, terapeuty.
  • Ustalenie zakresu modyfikacji programów wychowawczo-profilaktycznych.
  • Przestrzeganie zasady „nierozliczania” uczniów z zeszytów, zeszytów ćwiczeń, w których wykonywały zadania podczas pracy zdalnej (w zakresie dydaktyki i wychowania).
  • Podjęcie stałej współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

Pozostałe ważne zagadnienia poruszone podczas spotkania:

Prosimy również o wykorzystanie materiałów metodycznych dostępnych pod tym adresem: