18 maja 2021

Konkurs plastyczny dla placówek wychowania przedszkolnego „Liczymy się dla Polski!”

Urząd Statystyczny w Kielcach zaprasza placówki wychowania przedszkolnego z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w Konkursie plastycznym.

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką, prezentującej wyobrażenia dzieci na temat spisów ludności i mieszkań, zawierającej hasło „Liczymy się dla Polski!”. Uczestnik Konkursu (placówka wychowania przedszkolnego) może przesłać jedną pracę konkursową.

Termin nadsyłania prac do 27 maja 2021 r.

Więcej informacji na stronie: https://kielce.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/wydarzenia/konkursy/konkurs-plastyczny-dla-placowek-wychowania-przedszkolnego-liczymy-sie-dla-polski