18 maja 2021

Dostępna Szkoła – startuje druga edycja

17 maja rusza druga edycja ogólnopolskiego projektu Dostępna Szkoła – którego celem jest likwidacja barier w obszarze dostępności w szkołach podstawowych w całej Polsce. O granty w wysokości do 1 350 tys. zł – będą mogły ubiegać się organy prowadzące szkoły podstawowe każdego typu: publiczne, prywatne, ogólnodostępne oraz specjalne.

Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany jest jako pilotaż działania „Dostępność plus – Szkoła bez barier” przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Jego głównym celem jest wypracowanie Modelu Dostępnej Szkoły, który będzie wyznaczał standardy dostępności w różnych obszarach, a następnie przetestowanie go w szkołach podstawowych. Na ten cel zostało przeznaczone 40 mln zł w formie grantów, które zostaną przekazane wyłonionym w konkursie organom prowadzącym szkoły. W obecnym naborze przewiduje się wybór min. 15 organów prowadzących przy alokacji 20 250 000 zł.

Grantem objęte zostaną szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne wszystkich typów, w tym, ogólnodostępne, integracyjne oraz specjalne. Wysokość grantu dla jednego organu prowadzącego wynosić będzie od 500 tys. do 1 350 000 zł. W rekrutacji będzie można zgłosić od jednej do trzech podległych placówek. Wsparciem objęte zostaną zarówno podmioty z mniejszych ośrodków (organy prowadzące zarejestrowane w miejscowości do 50
tys. mieszkańców), jak i organy prowadzące z większych miejscowości, zgłaszające do projektu więcej niż jedną placówkę.

Poza wsparciem finansowym, grantobiorcy mogą liczyć również na pomoc w następującym zakresie:

• doradztwo i szkolenia kadry zarządzającej organów prowadzących oraz szkół w zakresie dostępności i tworzenia Indywidualnych Planów Poprawy Dostępności,
• przeprowadzenie profesjonalnych audytów dostępności szkół,
• udostępnienie narzędzia do samodzielnej oceny poziomu dostępności szkół,
• doradztwo w zakresie zasad wydatkowania i rozliczenia grantu.

Więcej informacji o projekcie: http://www.dostepnaszkola.info/