14 maja 2021

Informacja o ofercie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM), także w tym wyjątkowym pandemicznym czasie, wzbogaca i upraszcza ofertę wspierania międzynarodowych partnerstw szkół oraz mobilności uczniów i nauczycieli.

Wzrosły stawki zryczałtowane, które są podstawą wyliczenia dotacji PNWM. W okresie pandemii organizatorzy wymian mogą ponadto liczyć na dodatkowe środki, które, zależnie od formy spotkania, można wykorzystać np. na pokrycie zwiększonych kosztów programu i/lub podróży, zaangażowanie trenera online bądź osoby świadczącej wsparcie techniczne, jak również na dofinansowanie testów na koronawirusa.

PNWM oferuje dofinansowanie spotkań młodzieży organizowanych także online i/lub w formie hybrydowej. Otrzymane środki szkoły mogą przeznaczyć m.in. na opłacenie kosztów dostępu do platform i narzędzi internetowych, a także na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalną komunikację oraz wymianę.

W celu ułatwienia nauczycielom przeprowadzenia projektu online PNWM opracowała cykl scenariuszy. Wszystkie materiały oraz informacje są nieodpłatnie dostępne na stronie www.pnwm.org/koronawirus.

Odrębną, rozbudowaną ofertę programową przygotowano dla nauczycieli zainteresowanych zdobyciem nowej wiedzy i kompetencji w dziedzinie organizowania projektów wymiany szkolnej. Pod adresem www.pnwmonline.org prezentowany jest aktualny program bezpłatnych warsztatów, szkoleń, konsultacji tematycznych oraz seminariów kontaktowych, służących nawiązaniu współpracy pomiędzy szkołami.

Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Edukacji i Nauki priorytetem jest obecnie pomoc uczniom
w odbudowie relacji rówieśniczych oraz więzi z nauczycielami. Międzynarodowa wymiana młodzieży to
w tym procesie cenne narzędzie edukacyjne.