13 maja 2021

Status zawodowy nauczyciela – propozycje zmian do dyskusji z przedstawicielami środowiska oświatowego

Podwyższenie wynagrodzenia nauczycieli, uproszczenie awansu zawodowego wysokość „pensum”, system wynagradzania nauczycieli – to najważniejsze obszary zmian w Karcie Nauczyciela zaproponowane przez ministerstwo do dyskusji z członkami Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Dzisiaj, 11 maja przekazaliśmy członkom Zespołu materiał z propozycją ewentualnych kierunków zmian. Zagadnienia te szczegółowo będą dyskutowane już na najbliższym posiedzeniu Zespołu 18 maja br.

– Obejmując urząd zapowiadałem, że szczególnie mi zależy na zwiększeniu atrakcyjności zawodu nauczyciela i wzmocnieniu etosu pracy nauczyciela. To dobry czas, aby rozpocząć dialog na ten temat ze związkami zawodowymi i samorządami – powiedział Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej, na której zostały zaprezentowane kierunkowe propozycje rozmów ze środowiskiem oświatowym na temat statusu zawodowego nauczyciela.

Wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski podkreślił, że przesłane do Zespołu materiały dotyczą pragmatyki zawodowej nauczycieli i są propozycjami rozwiązań do dyskusji.

– Pragmatyka zawodowa składa się z kilku obszarów, są one ze sobą powiązane. Trzeba zatem rozmawiać o nich łącznie. Stąd mówiąc o czasie pracy nauczycieli – pensum, należy rozmawiać także o wynagrodzeniu. Chcemy by nauczyciele godnie zarabiali i ta zmiana będzie powiązana ze zmianą czasu pracy. Będzie również propozycja czasu przejściowego, tak aby nauczyciele mogli zastanowić się nad tym, z którego rozwiązania chcą skorzystać.

Podczas konferencji podkreślono, że założeniem propozycji zmian jest znaczne uproszczenie systemu awansu zawodowego oraz wynagradzania nauczycieli. Wiąże się z tym także kwestia urlopu i oceny pracy nauczyciela.

Główne obszary zmian proponowane przez MEiN to:

  • czas pracy nauczyciela – pensum,
  • system wynagradzania,
  • awans zawodowy,
  • ocena pracy,
  • urlop wypoczynkowy.

Przekazane propozycje zmian zostaną szczegółowo omówione podczas kolejnego posiedzenia Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty 18 maja br.

Powrót do nauki stacjonarnej
Podczas konferencji Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek odniósł się także do harmonogramu powrotu uczniów do nauki w trybie stacjonarnym.

– Sytuacja pandemiczna zdaniem służb medycznych, sanitarnych i epidemiologicznych pozwala na stopniowy powrót do nauki stacjonarnej także starszych roczników – podkreślił minister.

Obecna na konferencji wiceminister edukacji Marzena Machałek zaznaczała, że ministerstwo zdaje sobie sprawę z tego, że pierwsze dni po powrocie z nauki zdalnej mogą być trudniejsze dla uczniów.

– Po długim okresie nieobecności musimy widzieć, z jakimi problemami będą mierzyć się uczniowie. Przygotowujemy się do pełnej nauki stacjonarnej na kilku płaszczyznach. Oprócz tego, że uczulamy kuratorów oświaty, monitorujemy sytuację, w jaki sposób przygotowywana jest pomoc psychologiczna; mamy na ten temat raporty i w różnych aspektach będziemy wspierać uczniów – podkreśliła wiceminister.

W poniedziałek, 4 maja w całym kraju do nauki stacjonarnej wrócili uczniowie klas I-III szkół podstawowych. Zgodnie z zapowiedziami od 17 maja uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przejdą na naukę w systemie hybrydowym. Od kolejnego poniedziałku, 31 maja planowany jest powrót do szkół wszystkich uczniów do nauki w trybie stacjonarnym.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauki