12 maja 2021

Komunikat Świętokrzyskiego Wicekuratora Oświaty w sprawie powrotu do nauki stacjonarnej w szkołach

Szanowni Państwo,

4 maja 2021 r. po wielu tygodniach nauki zdalnej spowodowanej pandemią COVID-19 uczniowie klas I-III szkoły podstawowej wrócili do nauki stacjonarnej. Od 17 maja br. w systemie hybrydowym naukę stacjonarną będą realizować uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Okres nauki zdalnej dla wielu uczniów i uczennic był trudnym doświadczeniem, wymuszonym przez sytuację epidemiologiczną a przede wszystkim troską o zdrowie i życie zarówno własne jak i najbliższych osób. Mimo efektywnego działania nauki zdalnej oraz wielu starań ze strony szkół, by zadbać o komfort psychiczny uczniów, powrót do nauki stacjonarnej na pewno będzie wiązał się z dużym przeżyciem i różnymi emocjami dla wielu młodych ludzi.

Zwracam się do Dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nauczycieli i innych pracowników szkół o umożliwienie uczniom i uczennicom powrotu do szkoły w najbardziej komfortowy sposób, mając na uwadze tygodnie i miesiące pozostawania w domu, często w ograniczeniu kontaktów zarówno z rówieśnikami jak i innymi osobami. W ramach spełniania przez szkołę funkcji wychowawczej i opiekuńczej ważne jest, by uczniowie znów zaczęli funkcjonować w systemie społeczności szkolnej. Z pewnością dla wielu uczniów nie będzie to kwestia jednego, czy dwóch dni. Liczę tu na Państwa doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, zwłaszcza w obliczu trudnej sytuacji epidemiologicznej, jaka panuje w naszym kraju jak i na całym świecie. Jednocześnie mam świadomość, że szkoła powinna realizować swoje zadania dydaktyczne, zwłaszcza w obliczu zbliżającego się końca roku szkolnego.

Szanowni Państwo, by obniżyć stres i zadbać o samopoczucie i komfort psychiczny uczniów i uczennic zapewnijmy im wdrożenie się do ponownego funkcjonowania w systemie stacjonarnym. Z pewnością warto mieć na uwadze, że nadmiar testów, klasówek nie jest ułatwieniem w tej kwestii ani też nie będzie miarodajnym sprawdzeniem wiedzy i kompetencji uczniów. Uczulam też Państwa na przyjęcie postawy zrozumienia w przypadku zgłaszanych przez uczniów i rodziców problemów.

Katarzyna Nowacka
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty