12 maja 2021

Monitorowanie pomoc psychologiczno-pedagogiczna – maj 2021 – dodatkowe formularze

Dyrektorzy
szkół podstawowych, branżowych I stopnia, branżowych II stopnia,
liceów ogólnokształcących, techników, szkół specjalnych przysposabiających do pracy,
poradni psychologiczno-pedagogicznych
z terenu województwa świętokrzyskiego

W związku z monitorowaniem realizacji zadań w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej Ministerstwo Edukacji i Nauki zwraca się z prośbą o pilne wypełnienie dodatkowych formularzy odnośnie gromadzenia danych w ww. zakresie.

Formularz należy wypełnić do 12 maja 2021 r., do godz. 14.00.

Przypominam, że szkoły i poradnie są zobligowane do wypełnienia formularzy zarówno z dnia dzisiejszego  jak i z dnia 10 maja 2021 r.

W przypadku pytań odnośnie formularza należy kontaktować się pod numerem tel. 41 342 15 36

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Katarzyna Nowacka