7 maja 2021

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w kwietniu 2021 r.

W kwietniu 2021 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali:

  • 2 ewaluacje problemowe wskazane przez MEN w zakresie wymagań: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji
    i organizacji korzystających z oferty placówki; Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych;
  • 3 ewaluacje problemowe wskazane przez MEN w zakresie wymagań: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne; Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi;
  • 1 ewaluację problemową w zakresie wymagań wybranych przez Kuratora Oświaty: Dzieci są aktywne; Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

Ewaluacje odbyły się w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy oraz przedszkolu.

Raporty z ewaluacji zamieszczane są na stronie www.npseo.pl/action/raports