5 maja 2021

Informacja o realizacji monitorowania w miesiącu kwietniu 2021 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania:

L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%)
Organizacja kształcenia w branżowej szkole II stopnia.

(BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA)

8 0 0%