30 kwietnia 2021

Konkurs z okazji Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W najbliższym czasie będziemy obchodzić dwa ważne wydarzenia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. 6 maja „Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” ustanowiony przez Komisję Europejską oraz „Światowy Tydzień Bezpieczeństwa  Ruchu Drogowego” ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w  dniach 17-23 maja. Wydarzenia te stanowią doskonałą okazję do promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym i przypomnienia wszystkim jego uczestnikom, że nasze zachowania mają decydujący wpływ na bezpieczeństwo  na drodze. Szacunek do innych uczestników, kultura, czy rozwaga są nie mniej ważne niż przestrzeganie przepisów drogowych, a dzięki naszym wspólnym staraniom możemy ograniczyć liczbę ofiar wypadków drogowych.

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Główny Inspektorat Transportu Drogowego (dalej: GITD), we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, ogłosi konkurs na najciekawsze opowiadanie lub bajkę dotyczącą bezpieczeństwa ruchu drogowego. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 15 lat. Zgłoszenia prac będą przyjmowane w terminie od 6 maja do 4 czerwca br., zaś rozstrzygnięcie konkursu (ogłoszenie listy laureatów) nastąpi najpóźniej do dnia 21 czerwca br. Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne będą na stronie internetowej GITD (www.gitd.gov.pl/edukacja).

Konkurs ma zachęcić do kreatywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w wydarzeniach związanych z popularyzowaniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wyróżnione prace zostaną nagrodzone, a dodatkowo odczyt najlepszego opowiadania lub bajki zostanie zarejestrowany i opublikowany w środkach masowego przekazu, tj. m.in. na stronie internetowej GITD oraz w mediach społecznościowych Inspekcji.

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem przez Panią Agatę Kornhauser-Dudę, Pierwszą Damę RP. W Komitecie Honorowym zasiądzie także Minister Edukacji i Nauki, zaś Polskie Radio S.A. objęło przedsięwzięcie swoim Patronatem Medialnym.