29 kwietnia 2021

Digital Youth Forum 2021

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w tym roku już po raz szósty organizuje wydarzenie Digital Youth Forum, które jest poświęcone edukacji w zakresie bezpiecznego, kreatywnego i pozytywnego korzystania z internetu i nowych technologii. Impreza skierowana jest do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i klas 1-3 szkół ponadpodstawowych. Wydarzenie organizowane jest z myślą o transmitowaniu go przez szkoły w klasach lub w ramach edukacji zdalnej. Jest to propozycja, z której mogą skorzystać nauczyciele, zapisać swoją klasę na wydarzenie i potem wziąć w nim udział w ramach lekcji.

W tym roku Digital Youth Forum odbędzie się 10 czerwca.

Szczegóły na stronie: https://digitalyouth.pl/