29 kwietnia 2021

Konkurs Ministerstwa Zdrowia na wybór realizatorów zadania pn. Centra Wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym w 2021 r.

Zachęcamy do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach zadania 4. Zapewnienie dostępu do pomocy w kryzysie psychicznym przez dostęp do konsultacji za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych (w tym telefony wsparcia i zaufania, poradnie internetowe, infolinie i linie wsparcia), dostosowanej do potrzeb osób w różnym wieku, Celu Operacyjnego 3. Promocja zdrowia psychicznego, w części Zapobieganie zachowaniom samobójczym, w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

Zleceniodawcą zadania jest Ministerstwo Zdrowia, które przeznacza środki finansowe na realizację modułu dotyczącego dzieci i młodzieży 10 mln zł (po 2 mln rocznie).

Zadanie dotyczy m.in. prowadzenia całodobowego centrum wsparcia dedykowanego dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom tj. telefonicznej linii wsparcia, konsultacji poprzez e-mail i czat oraz kampanii edukacyjno-informacyjnej z zakresu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, szczególnie w czasie pandemii COVID-19, w tym w zakresie dostępnych form wsparcia w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej oraz w ramach centrum wsparcia.

Termin nadsyłania ofert mija 11 maja 2021 r. do końca dnia. Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem Systemu składania wniosków Ministerstwa Zdrowia pod adresem: http://konkursy.mz.gov.pl.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/cel-3—promocja-zdrowia-psychicznego.

Ministerstwo Edukacji i Nauki współpracuje z Ministerstwem Zdrowia w zakresie szerokiego wsparcia uczniów, rodziców i nauczycieli w kryzysie psychicznym. Wyjątkowo ważne i konieczne są działania zapobiegawcze i wspierające zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, szczególnie w sytuacji trwającej epidemii.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki