27 kwietnia 2021

Odbiór zaświadczeń laureatów i finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2020/2021

Wojewódzka Komisja Konkursowa informuje o zakończeniu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2020/2021.

Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Wojewódzka Komisja Konkursowa gratuluje sukcesu Laureatom i Finalistom, nauczycielom, rodzicom oraz dyrektorom szkół.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju zaświadczenia laureatów i finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2020/2021 zostaną wysłane przesyłką pocztową do szkół.

Zobowiązuje się dyrektorów szkół do przekazania uczniom bądź ich rodzicom przesłanych zaświadczeń. Odbierający zaświadczenie powinien potwierdzić odbiór zaświadczenia podpisem na Karcie odbioru zaświadczeń – Załącznik nr 1.

Po przekazaniu wszystkim uczniom bądź ich rodzicom/opiekunom prawnym dokumentów, Kartę odbioru zaświadczeń (Załącznik nr 1) należy przesłać w terminie do 14.06.2021 r. na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, budynek C-1, 25-516 Kielce z dopiskiem Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe 2020/2021.

Załączniki

Załącznik nr 1 - Karta odbioru zaświadczeń
Data: 2021-04-27, typ pliku: PDF, rozmiar: 65 KB