27 kwietnia 2021

Warsztaty Erasmus+: Akcja 2, sektor Edukacja szkolna

6 maja 2021 roku (w godz. 14.00–17.30) na platformie Zoom odbędzie się szkolenie dla nowych wnioskodawców Erasmus+, Akcja 2 sektor Edukacja szkolna – przedstawicieli szkół, przedszkoli i innych instytucji zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w Akcji 2 w sektorze Edukacja szkolna. Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli publicznych i niepublicznych szkół oraz przedszkoli i innych instytucji, które nie realizowały projektów w programie Erasmus+ i instytucji, które nie mają doświadczenia w realizacji przedsięwzięć edukacyjnych na szerszą skalę. 

Spotkanie będzie miało formę warsztatową i obejmie takie zagadnienia, jak: analiza potrzeb, formułowanie celów, planowanie działań, określenie rezultatów projektu oraz zapewnianie trwałości projektu. Warsztaty będą dotyczyły przygotowania koncepcji projektu, a nie wypełniania wniosku. Szkolenie jest bezpłatne.

Rejestracja na warsztaty będzie otwarta do 29 kwietnia 2021 roku. W spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby z jednej instytucji.

Więcej informacji oraz link do rejestracji na warsztaty:

https://www.frse.org.pl/aktualnosci/warsztaty-akcja-2-sektor-edukacja-szkolna