21 kwietnia 2021

Komunikat w sprawie pracy zespołów nadzorujących i zespołów egzaminacyjnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych
w województwie świętokrzyskim

Zwracam się do Państwa Dyrektorów z prośbą o rozpoznanie sytuacji w Państwa szkołach dotyczącej terminów szczepień nauczycieli uczestniczących w pracach zespołów nadzorujących i zespołów egzaminacyjnych powołanych w szkołach do przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych w maju br.

Zdarza się, że efektem przyjęcia szczepionki jest krótka niedyspozycja nauczyciela i konieczność korzystania ze zwolnienia lekarskiego, zatem ww. nauczyciele nie powinni być szczepieni w okresie przeprowadzania egzaminów.

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Państwa Dyrektorów o uwzględnienie sytuacji tych nauczycieli w taki sposób, aby  nauczyciele, którzy jeszcze nie zostali zaszczepieni lub oczekują na drugą dawkę szczepionki, a wyznaczone dla nich terminy przypadają na okres egzaminacyjny, mogli być zaszczepieni przed rozpoczęciem tych egzaminów. Biorąc pod uwagę powyższe, proszę Państwa o kontakt z placówką, w której ma się odbyć szczepienie w celu umożliwienia dokonania zmiany wyznaczonego na maj terminu szczepień tak, aby ww. nauczyciele mogli być zaszczepieni przed rozpoczęciem egzaminów.

Z poważaniem
Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty