12 kwietnia 2021

Odznaki „Szkoła eTwinning 2021/2022”.

eTwinning przedstawił listę nagrodzonych szkół za rok szkolny 2021-2022. Po dwuetapowym procesie weryfikacyjnym 2935 szkołom z różnych państw przyznano odznaki „Szkoła eTwinning 2021/2022”.

Wśród wyróżnionych znalazło się 55 szkół z Polski, w tym jedna z Kielc. Do grona najlepszych dołączyło I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Kielcach. Nagrodzone tą odznaką szkoły to pionierzy i liderzy w takich dziedzinach jak:

  • Praktyka cyfrowa
  • Praktyka w zakresie eBezpieczeństwa
  • Twórcze i innowacyjne podejścia do nauczania
  • Promowanie ustawicznego rozwoju zawodowego kadry
  • Promowanie praktyk uczenia się opartych na współpracy wśród nauczycieli i uczniów.

Jest to uznanie nie tylko osobistego sukcesu poszczególnych nauczycieli, ale także uznanie i wyraz ogromnego osiągnięcia całego zespołu eTwinning działającego w danej szkole, w której zespoły nauczycieli i dyrekcja współpracują ze sobą.

Całą listę nagrodzonych szkół można zobaczyć pod adresem:

https://www.etwinning.net/pl/pub/support/2021–2022-etwinning-school-l