13 kwietnia 2021

Punkt informacyjny w sprawie procesu rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego

Szanowni Państwo,

w przypadku pytań dotyczących procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego zachęcamy do kontaktu z Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Do Państwa dyspozycji jest adres mailowy kurator@kuratorium.kielce.pl oraz numer telefonu: (41) 342 18 49, na który można kierować pytania w sprawach dotyczących rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Równocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zapytanie mailowe powinno zawierać:
1) imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie,
2) adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu),
3) określenie przedmiotu sprawy.