9 kwietnia 2021

Ogólnopolski konkurs literacko-fotograficzny „(Pod)różne historie” – „O podróżach w pandemii”

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursach fotograficznym i literackim „(Pod)różne historie”.

W tegorocznej edycji tematyka konkursów dotyczy podróży w rzeczywistości dotkniętej pandemią. Nadesłane prace powinny przedstawiać przeżycia, refleksje czy spostrzeżenia uczestników.

Konkursy skierowane do uczniów szkół podstawowych, i ponadpodstawowych oraz placówek oświatowo-wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci i młodzieży.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu na stronie: https://mdk.bialystok.pl/