24 listopada 2008

Informacja dla dyrektorów szkół w których będą się odbywać konkursy przedmiotowe

Dyrektorzy szkół powiatu kieleckiego i miasta Kielce w których będą się odbywać najbliższe konkursy:

  • Konkurs Języka angielskiego dla szkół gimnazjalnych
  • Konkurs Języka niemieckiego dla szkół gimnazjalnych

odbierają testy konkursowe od dnia 24 listopada 2008 r. (poniedziałek) w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach adres: 25-431 Kielce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (dawna ul. Hanki Sawickiej) 42. tel. 041 332 32 03.

Dyrektorzy innych powiatów odbierają testy w odpowiednich sobie oddziałach Kuratorium Oświaty w Kielcach od środy.