9 kwietnia 2021

Konferencja „Praca w branży IT, czyli Z(y)SK na bazie umiejętności”

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji pt. „Praca w branży IT, czyli Z(y)SK na bazie umiejętności”, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2021 roku w formule on-line.

Tematem będzie rozwój umiejętności pracowników branży IT w kontekście aktualnych wyzwań oraz współpraca świata biznesu z edukacją.

Konferencja skierowana jest szczególności do przedstawicieli świata biznesu, firm szkoleniowych, rekrutacyjnych, szkół i placówek oświatowych, uczelni wyższych oraz obecnych i przyszłych pracowników branży IT (w tym uczniów i studentów).

Szczegóły na stronie: https://kwalifikacje.edu.pl/konferencja-it/