2 kwietnia 2021

Zakończenie kampanii edukacyjnej „Cash Lajf Balans”

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zrealizowało kampanię edukacyjną „Cash Lajf Balans”, skierowaną do młodzieży w wieku 15-19 lat z Polski Wschodniej. Celem kampanii było promowanie postaw przedsiębiorczych i przybliżanie podstaw biznesu oraz zaznajomienie młodzieży z ofertą Funduszy Europejskich na start i rozwój biznesu. Materiały przygotowane w ramach kampanii mogą zostać z powodzeniem wykorzystane przez nauczycieli i młodzież z pozostałych województw, także do nauczania w formie zdalnej.

Głównym elementem kampanii jest cykl 8 inspirujących filmów edukacyjnych, które na przykładzie historii młodych przedsiębiorców, w nowoczesny sposób prezentują pojęcia biznesowe. Filmy uzupełnia gra edukacyjna w postaci aplikacji na urządzenia mobilne dostępna do bezpłatnego pobrania  w sklepach Google Play i App Store oraz scenariusze lekcji dla nauczycieli. Scenariusze – oprócz zajęć poświęconych przedsiębiorczości, mogą wykorzystać także nauczyciele języka angielskiego, polskiego i informatyki. Wszystkie materiały można pobrać bezpłatnie ze strony naszego ministerstwa: www.polskawschodnia.gov.pl/Cash-Lajf-Balans