1 kwietnia 2021

Bezpłatne szkolenia cyfrowe dla dyrekcji i nauczycieli w ramach „Lekcja:Enter”

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Profesjonalne Szkolenia Informatyczne w Kielcach serdecznie zaprasza Dyrekcję oraz Nauczycieli świętokrzyskich szkół do udziału w grantach szkoleniowych realizowanych w ramach ogólnopolskiego projektu „Lekcja:Enter” (Fundacja Orange, FRSI, ISP).

Uczestnicy projektu: dyrekcja i nauczyciele/lki przedmiotów ogólnokształcących szkół podstawowych i ponadpodstawowych, publicznych i niepublicznych (na prawach szkół publicznych).

Zakres wsparcia:

 • bezpłatne szkolenia oraz konsultacje z trenerem IT w zakresie efektywnego wykorzystania narzędzi i technologii TIK w  nauczaniu przedmiotowym stacjonarnym i zdalnym
 • dostęp do platformy edukacyjnej (także po zakończeniu udziału), w tym bezpłatne materiały szkoleniowe online: tutoriale, webinaria, narzędziowniki przedmiotowe, scenariusze lekcji itp.
 • wsparcie Dyrekcji Szkół w zakresie włączenia TIK w proces dydaktyczny w postaci modułu e-learningowego Aktywna szkoła z TIK
 • tryb szkoleń dostosowany do aktualnej sytuacji epidemicznej, tj. szkolenia zdalne i stacjonarne

Dzięki udziałowi w szkoleniach nauczyciele i nauczycielki:

 • nabędą umiejętności korzystania z e-usług publicznych, portali edukacyjnych, elektronicznych materiałów i zasobów dydaktycznych, także na urządzeniach mobilnych
 • wykształcą umiejętności edukacyjnego zastosowania różnego rodzaju sprzętu i aplikacji oraz dowiedzą się, jak kreatywnie wykorzystywać je na lekcjach
 • nauczą się, jak pracować metodą projektów uczniowskich i stosować kształcenie wyprzedzające z wykorzystaniem TIK
 • dowiedzą się jak tworzyć własne e-zasoby edukacyjne
 • zobaczą jak nowe technologie mogą pomóc w realizowaniu podstawy programowej
 • dowiedzą się, jak bezpiecznie poruszać się w środowisku cyfrowym i jak, zgodnie z prawem autorskim, korzystać z gotowych materiałów oraz udostępniać własne materiały na odpowiednich licencjach
 • poznają społeczności innowacyjnych nauczycieli
 • wezmą udział w projekcie rekomendowanym przez MEiN

Najbliższe terminy szkoleń  – kwiecień–maj 2021

Szczegóły i zasady rekrutacji na stronie projektu grantowego: lekcjaenter.psi.kielce.pl oraz pod numerem telefonu: 512503751; e-mail; info@psi.kielce.pl.