1 kwietnia 2021

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w marcu 2021 r.

W marcu 2021 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali:

  • 3 ewaluacje problemowe wskazane przez MEN w zakresie wymagań: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki; Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
  • 1 ewaluację problemową w zakresie wymagań wybranych przez Kuratora Oświaty: Dzieci są aktywne; Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

Ewaluacje odbyły się w przedszkolu oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Raporty z ewaluacji zamieszczane są na stronie www.npseo.pl/action/raports