1 kwietnia 2021

Informacja o realizacji monitorowania w miesiącu marcu 2021 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania:

L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%)
1 Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pobytu w placówce.

(MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY)

8 7 87,5%
2 Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia.

(TECHNIKUM)

5 4 80%
3 Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia.

(LICEUM)

5 6 120%
4 Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia.

(BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA)

5 4 80%
5 Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia.

(SZKOŁA PODSTAWOWA)

39 35 89,7%