31 marca 2021

Sejm Dzieci i Młodzieży – informacja na temat zadania rekrutacyjnego

Uprzejmie informuję, że uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 r. jednym z patronów został ustanowiony kardynał Stefan Wyszyński. Temat tegorocznej, specjalnej edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży (SDiM) zachęca młodych ludzi do przyjrzenia się bliżej postaci Prymasa Tysiąclecia oraz sięgnięcia do jego nauk.

W związku z powyższym w 2021 r. uczestnicy będą realizowali zadanie rekrutacyjne na temat: Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego – w poszukiwaniu drogowskazów we współczesnym świecie według
wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia
.
W jaki sposób możesz wykorzystać nauki kardynała Stefana Wyszyńskiego w obecnej rzeczywistości, w odniesieniu do swojego życia, do życia Twojej rodziny lub społeczności, w której mieszkasz?

Do udziału w konkursie zapraszamy dwuosobowe zespoły uczniów z tej samej szkoły lub zespołu szkół. Na stronie internetowej sdim.sejm.gov.pl uczniowie znajdą, m.in. regulamin udziału w projekcie oraz przewodnik
z informacjami w jaki sposób należy wykonać zdanie rekrutacyjne.

Zachęcam do sprawdzania oficjalnej strony SDiM na Facebooku http://www.facebook.com/sejmdzieciimlodziezy.

Nadmieniam, że od 1994 r. organizatorem Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu, a do grona współorganizatorów należą: Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.