31 marca 2021

Praca dla nauczyciela języka polskiego na stanowisku nauczyciela konsultanta w Polonijnym Centrum Nauczycielskim

Polonijne Centrum Nauczycielskie działające w strukturach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą poszukuje do pracy na pełnym etacie nauczyciela języka polskiego na stanowisko nauczyciela konsultanta.

W zakresie obowiązków przewidziane jest wsparcie merytoryczne i metodyczne nauczycieli szkół polskich za granicą i szkół polonijnych, prowadzenie szkoleń on-line i stacjonarnych zarówno w kraju jak i za granicą.

Szczegóły oferty zamieszczone są w ogłoszeniu na stronie: https://bip.orpeg.pl/kategoria_pracy/wolne-stanowiska-w-orpeg/