30 marca 2021

Wsparcie edukacji i nauki w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Krajowy Plan Odbudowy to ok. 58 miliardów euro przeznaczonych na inwestycje, które pomogą odbudować potencjał rozwojowy polskiej gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa. Część uzyskanych środków wesprze obszary związane z edukacją i nauką poprzez rozwój infrastruktury badawczej, cyfryzację szkół czy rozwój szkolnictwa branżowego.

Krajowy Plan Odbudowy odpowiedzią na kryzys
Krajowy Plan Odbudowy to dokument programowy będący podstawą do skorzystania z przygotowanego przez Unię Europejską Instrumentu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Recovery and Resilience Facility) o wartości 750 miliardów euro. Z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji około 58 miliardów euro: 23,9 mld euro w postaci bezzwrotnych dotacji oraz 34,2 mld euro w formie pożyczek.

Pieniądze w ramach KPO będą inwestowane w obszarze odporności i konkurencyjności gospodarki, zielonej energii oraz zmniejszenia energochłonności, transformacji cyfrowej, zielonej, inteligentnej mobilności, efektywności, dostępności, a także jakości ochrony zdrowia.

Wsparcie edukacji i nauki
Część środków uzyskanych z Funduszu Odbudowy wesprze następujące obszary związane z działalnością Ministerstwa Edukacji i Nauki:

  • Rozwój infrastruktury badawczej
  • Cyfryzacja edukacji
  • Kształcenie zawodowe
  • Termomodernizacja szkół i placówek oświatowych

Rozwój infrastruktury badawczej
Celem wsparcia jest zapewnienie nowoczesności technologicznej, zdolności prowadzenia badań i dalszej podaży wiedzy oraz technologii dla gospodarki, szczególnie w obszarach kluczowych takich jak zdrowie, cyfryzacja, zielona gospodarka czy inteligentna mobilność.

Z pozyskanych środków planowane jest utworzenie nowych laboratoriów oraz realizacja projektów związanych z rozbudową istniejącej infrastruktury badawczej, głównie Interdyscyplinarnej Sieci Badawczej Łukasiewicz. Na ten cel przeznaczonych zostanieok. 1,5 mld zł.

Cyfryzacja edukacji
Wsparcie ze środków KPO ma na celu zwiększenie wykorzystania rozwiązań IT w edukacji, doposażenie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w sprzęt komputerowy, oprogramowanie i pracownie multimedialne. Pozwoli to w razie potrzeby na prowadzenie nauki na odległość oraz na rozwijanie cyfrowych umiejętności uczniów.

Planowane są także projekty podnoszące kompetencje nauczycieli w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii. W tym obszarze są przewidziane środki finansowe w wysokości ok. 2,4 mld zł.

Kształcenie zawodowe
Główny cel to stworzenie kadr dla nowoczesnej gospodarki. W jego realizacji kluczowe jest wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie.

Z pozyskanych w ramach KPO środków planowane jest utworzenie 120 branżowych centrów umiejętności oraz budowa, wyposażenie i funkcjonowanie centrum doradztwa i poradnictwa zawodowego „Kraina zawodów”.

Wsparcie będzie również przeznaczone na organizację ogólnopolskiego konkursu umiejętności zawodowych PolSkills czy koordynację działań w regionach na rzecz kształcenia zawodowego. Łączna wartość inwestycji to ok. 2,4 mld zł.

Termomodernizacja szkół i placówek oświatowych
Środki pozyskane z Funduszu Odbudowy pomogą w identyfikacji szkół i placówek oświatowych o niskiej efektywności energetycznej oraz wsparciu ich działań dotyczących energetycznej modernizacji. Termomodernizacja będzie mogła obejmować ocieplenie obiektu oraz wymianę wyposażenia obiektów na energooszczędne, modernizację wewnętrznej instalacji ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Planowana wartość wsparcia to ok. 850 mln zł.

Zgłoś uwagi do projektu KPO
Projekt Krajowego Planu Odbudowy oraz szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć na stronie internetowej.

Wciąż można zgłaszać swoje uwagi do konkretnych części przygotowanego dokumentu za pośrednictwem interaktywnego formularza. Konsultacje społeczne projektu KPO zakończą się 2 kwietnia br.

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki