25 marca 2021

Informator „Oferta edukacyjna szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2021/2022”

Przedstawiamy materiał przygotowany przez Kuratorium Oświaty w Kielcach, który może stać się cennym narzędziem pomocnym w podjęciu najlepszej decyzji podczas zbliżającej się rekrutacji. W tym roku informacje zamieszczone w informatorze zostały poszerzone o oferty branżowych szkół II stopnia oraz szkół policealnych przeznaczone dla absolwentów szkół ponadpodstawowych – liceów, techników oraz branżowych szkół I stopnia.

Szczegółowe informacje: