25 marca 2021

Mapa stypendiów III – największy raport z badania programów stypendialnych w Polsce

Fundacja Dobra Sieć pragnie zachęcić do refleksji nad zaangażowaniem społecznym instytucji w Polsce.

Po pierwsze, zespół Fundacji zachęca do lektury pełnego raportu z najnowszych, unikalnych badań nad systemem stypendiów społecznych w Polsce.

Po drugie, Fundacja zaprasza do współpracy przy tworzeniu i fundowaniu stypendiów. Zespół Fundacji nie tylko od ponad dekady doradza instytucjom stypendialnym, ale także prowadzi ewaluacje, diagnozy i działania animacyjne dla stypendystów różnorodnych programów.

Co więcej, poprzez największy w Polsce portal edukacyjny o stypendiach www.mojestypendium.pl, mogą Państwo otrzymać kompleksowe wsparcie przy promocji inicjatyw edukacyjnych, w tym stypendiów dla różnych grup wiekowych.

Ponadto, Fundacja Dobra Sieć pragnie stworzyć przestrzeń wymiany myśli i doświadczeń dotyczących trzech wiodących obszarów dotyczących realizacji programów stypendialnych:

  • strategicznej promocji,
  • mapowania potrzeb,
  • budowania relacji i komunikacji ze stypendystami, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii.

Już teraz zapraszam Państwa do śledzenia portalu www.mojestypendium.pl, na którym Fundacja będzie wkrótce informować o cyklu spotkań wirtualnych pod hasłem „Stypendia przyszłości”.